Co způsobuje hnědnutí plodů a opadávání listů ořechu

Na ořeších se vyskytuje několik chorob, které na listech způsobují tvorbu skvrn. Nejznámější a hospodářsky nejvýznamnější chorobou ořechu je antraknóza listů ořechu způsobovaná houbou Gnomonia leptostyla. Napadá jen ořechy.

První příznaky se objevují na jaře jako malé žluté, později větší hnědé skvrny na listech, které bývají tmavěji lemovány tmavě červeným pletivem.

Nejčastěji jsou umístěny kolem středové listové žíly nebo při jiných hrubších žilách. Jejich velikost dosahuje 3 až 5 milimetrů. Na listových žilách jsou skvrny nesymetrické, 0,5 až 1 centimetr dlouhé. Na listových stopkách jsou skvrny největší a to až 2 centimetry dlouhé.

V dalším průběhu vegetace se skvrny objevují i ​​na povrchu zelené slupky plodů o velikosti 2 až 6 milimetrů, jakož i na dřevě letorostů, kde dosahují délky 0,5 až 2 centimetry.

Skvrny postupně splývají, silněji postižené listy mohou již koncem léta předčasně opadnout. To má za následek nejen horší zrání plodů, ale také vyzrávání dřeva, které je pak náchylnější k poškození zimními mrazy.

Houba přezimuje na spadaných listech. Pro rychlé a včasné šíření infekce je nutná velmi vysoká vzdušná vlhkost (100%) a časté srážky. Teploty nejsou příliš rozhodující, optimum je spíše nižší, kolem 18 °C.

V běžné praxi značně kolísá náchylnost jednotlivých stromů, přičemž však záměrné využití odolnějších jedinců je značně komplikované.

V letošním roce byly střední výskyty v oblasti Humenného a Michalovců a silnější výskyty v okrese Veľký Krtíš. Obecně počasí nepřálo rychlému a intenzivnímu šíření této nemoci. Nynější pozdní deště už nemají vliv na její rozvoj.

Jiným typem skvrnitosti je bílá skvrnitost ořechu způsobovaná houbou Microstoma juglandis. Vyskytuje se prakticky všude, avšak v tak nízké intenzitě, že je spíše raritou.
Postihuje v podstatě pouze listy, na kterých způsobuje poměrně velké žlutozelené, slabě vyduté skvrny, na jejichž rubu je bílý, téměř souvislý povlak výtrusů. Jen zřídka lze nalézt silnější napadené listy s více skvrnami najednou. Zcela výjimečně napadá i plody, na kterých skvrny postupně černí.

Ochranou proti oběma chorobám je zejména důkladná likvidace spadaných listů.

Chemická ochrana je možná pouze proti antraknóze listů ořechu, i to pouze ve školkách nebo v mladých porostech. Povoleny jsou přípravky Cuprocaffaro a Kuprikol 50, které se používají poprvé při rašení (před kvetením) a jednou až dvakrát po odkvětu v 10-14denních intervalech.

Ošetřování má význam pouze za deštivého počasí.

První ošetření při rašení tlumí výskyt i bakteriální skvrnitosti ořechu, způsobované bakteriemi Xanthomonas juglandis.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram