Astrologie napříč středověkem

Ve středověku se termíny astronomie a astrologie používaly jako synonyma pro znalost hvězd. Moderní rozlišování mezi astronomií a astrologií se vyvíjelo velmi postupně.

Některé astrologické teorie předpokládaly existenci zcela mechanistického vesmíru, který neponechával žádný prostor pro svobodnou vůli nebo zásah božstva.

Křesťanští a muslimští teologové takové formy astrologie odmítali, protože byly v rozporu s jejich náboženským přesvědčením. 

Jiné formy astrologie předpokládaly, že pohyb a poloha nebeských těles pouze poskytují informace o možnostech, které lze změnit buď božským zásahem, nebo se jim bránit lidskou vůlí.

Křesťanští teologové tvrdili, že determinismus, který je astrologii vlastní, je neslučitelný s křesťanskou vírou ve svobodu vůle, ale akceptovali obecnou představu, že astrální vlivy ovlivňují sublunární sféru.

Chcete se přečíst více o dalších zajímavých tématech, špercích, módě nebo drahých kamenech? Podívejte se na náš blog. Můžete si zde například přečíst o společnosti About You, která prodává světoznámé módní značky  nebo zlatavém minerálu bismutu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram