Kdy je třeba k zasklení balkonu stavební povolení

Jaká pravidla platí při zasklení balkonu? Kdy stačí ohlášení a kdy potřebujete stavební povolení? Vysvětluje MÁRIA HALAŠKOVÁ, mluvčí Místní úřadu Bratislava-Petržalka.

Kdy stačí plánované zasklení balkonu nebo lodžie jen ohlásit stavebnímu úřadu?
Zasklívání balkonu na ohlášení je dostačující v případě osazení lehké konstrukce, která podstatně nemění vzhled bytového domu a účel užívání balkonu.

Kdy je třeba získat pro zasklení i stavební povolení?
Stavební povolení se vyžaduje v případě uzavření prostoru balkonu okny, která podstatně změní vzhled bytového domu. Například balkon se tímto uzavřením přičlení k prostoru kuchyně, respektive pokoje, čímž dochází ke změně způsobu jeho předchozího užívání.

Kolik trvá celý proces – od podání ohlášení až po souhlasné stanovisko stavebního úřadu?
Je-li podání kompletní, ohlášení stavebnímu úřadu řeší stavební úřad ve lhůtě do 30 dnů od podání.

Jaké hrozí pokuty, pokud by si člověk zasklil balkon bez ohlášení?
Pokud stavebník provede stavební úpravu bez ohlášení stavebnímu úřadu, může mu být uložena pokuta do 331 eur. Pokud stavební úprava vyžadovala vydat stavební povolení, pokuta může být uložena až do výše 830 eur.

Dělá stavební úřad kontroly nebo hrozí pokuta, jen pokud by člověka někdo přímo úřadu nahlásil?
Stavební úřad provádí kontroly na základě oznámení správců bytových domů, jelikož prvotní úkon obhlídky bytu je ve smyslu zákona o vlastnictví bytů povinností správců, resp. zástupců vlastníků.

Hrozí postih, pokud by člověk zasklení ohlásil, ale nepočkal na souhlas úřadu? Balkon či lodžii by zasklil a až zpětně by dostal souhlasné stanovisko úřadu.

Stavebník má povinnost čekat na písemné vyjádření k ohlášení.

V případě, že stavebník zasklí balkon a na povolení stavební úpravy postačilo ohlášení, stavební úřad vydá pasport ke stavební úpravě a zároveň je se stavebníkem zahájeno přestupkové řízení o uložení sankce.

Pasportem se ověří rozsah skutečně zrealizované stavby. Při přestupkovém řízení bývá ve většině případů uložena sankce – výše pokuty se odvíjí od přitěžujících okolností.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram