Chroust obecný je škůdce

Chroust obecný je velmi známý škůdce mnoha zemědělských plodin počínaje ovocnými dřevinami, jahodami a vinnou révou, dále mnoha druhy zeleniny a konče celou řadou dalších listnatých dřevin.

Poškozené rostliny zelenin a jahod lze z půdy snadno vytáhnout; napadené, zejména mladé ovocné stromky a štěpy révy vadnou a usychají. U nás se vyskytuje ve všech oblastech. Brouci obžírají listy, květiny a letorosty a v krátké době mohou způsobit až holožery.

Larvy, které se nazývají pandravy, žijí v zemi a vážně poškozují podzemní části rostlin. Jsou velmi žravé, zejména ve druhém až čtvrtém roce vývoje.

Chroust obyčejný má v našich podmínkách v nejteplejších oblastech 3letý vývoj a v ostatních oblastech 4letý vývoj. Brouci, které se líhnou z kukel už na podzim, přezimují v půdě. Půdu opouštějí po oteplení ve druhé polovině dubna nebo začátkem května.

Brouci požírají měkké části rašících listnatých dřevin. Jelikož v tomto období bývá poměrně málo potravy a velké brouky jí potřebují hodně, může i jejich poměrně malý počet způsobit velké škody. Po krátkém období oplodněné samičky odlétají na louky, do zahrad a na pole, kde se zahrabávají do půdy a kladou vajíčka.

Jedna samička naklade asi 30 vajíček. Potom vylézají z půdy a odlétají znovu na stromy, aby pokračovaly v krmení. Toto trvá několik dní a poté odlétají klást druhou sérii vajíček, kterých bývá kolem 20.

Některé samičky tento cyklus zopakují i ​​potřetí, přičemž nakladených vajíček je ještě méně. Vylíhlé pandravy se nejprve živí humusem, až později kořínky. Čím jsou starší, tím více potravy zkonzumují a tedy i více škodí.

Během svého života mají celkem čtyři vývojové stupně. Larvy mají tuhé tělo, jsou bílé barvy, hlava je hnědá a zadeček slabočerné barvy. Jejich délka dosahuje v dospělosti až 6,5 centimetru. Po vyrušení se stáčejí.

Koncem léta nebo začátkem podzimu posledního roku vývoje se zakuklují a přibližně za měsíc se líhnou brouci. Velmi podobným druhem je i chroust jírovec, který se vyskytuje mnohem vzácněji.

Preventivně, zejména na polích využívaných k pěstování zeleniny, působí intenzivní zpracování půdy, kterým se zničí velké množství pánev, při včasném zásahu i brouků. Na menších plochách je účinné setřásání brouků, případně vykopávání pandrav z půdy.

Chemická ochrana přichází v úvahu pouze při zjištěném výskytu a pravidelných škodách, i to pouze proti mladým pandravům. V současnosti je povolen jediný přípravek, i to pouze pro okrasné rostliny Dursban 10 G, který se používá plošně se zapravením v dávce 120 až 200 gramů na 100 metrů čtverečních nebo 12 až 20 kilogramů na hektar.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram